07:28 26 فبروری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 61
ما را در دنبال کنید

مرد دوزنه عزم زن سوم را کرد و مورد لت و کوب دو زن اش قرار گرفت.

اسپوتنیک به نقل از رسانه های محل هند، مرد دو زنه بعد از این که قصد زن سوم را کرد، خوب مورد ضرب و شتم زن های خود قرار گرفت.

رسانه ها می نویسند که این حادثه در ایالت تامیل نادو رخ داده است. دو امباق مرد هندی به نام داینش به همراه اقوامشان برای حل این مساله به محل کار شوهرشان آمدند و مرد خود را خوب مورد لت و کوب قرار دادند.

در تصاویر رسانه های اجتماعی مشاهده می شود که چگونه زنان شوهر خود را با مشت می کوبند. بعداً پولیس مرد دوزنه را بازداشت کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر