02:41 12 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

سیخواتیزو دلامینی شاه دخت پادشاهی اسواتینی طی مصاحبه با اسپوتنیک اظهار داشت که او مردان روس را بسیار مقبول و جذاب می داند.

به گزارش اسپوتنیک، شاه دخت اسواتینی گفت: "من فکر می کنم مردان روسی - قد بلند، قوی و باهوش هستند. آنها بسیار مقبول و جذاب اند".

پادشاهی اسواتینی یکی از کوچکترین کشورهای قاره آفریقا است ، تا سال 2018 این کشور پادشاهی سوازیلند نامیده می شد. در جنوب، جنوب شرقی، غرب و شمال با آفریقای جنوبی هم مرز است. استقلال خود را در سال 1968 به از بریتانیا به دست آورد. شاه این کشور مسواتی سوم مام دارد. شاه دخت سیخانیزو دلامینی دختر وی است، که وزیر تکنالوژی اطلاعات و ارتباطات این کشور می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر