01:58 23 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برای اولین بار نیروهای ترکی و سوریائی در تل تمر سوریه درگیر شدند.

اسپوتنیک به نقل از سانا، اردوی سوریه در مقابل نیروهای ترکیه در روستاهای کوزلیه وتل لبن در تل تمر مقابله می کند.

خبرنگار سانا گزارش داده است که قطعات اردوی عربی سوریه با نیروهای ترکیه ومتحدین اش درگیر شدند و دشمن را پس از وراد کردن خسارات سنگین در صفوف نیروهای متخاصم مجبور به فرار کرده اند.

خبرنگار گفت که نیروهای ترکیه ومتحدین سوری اش تهاجم خود را بر خاک سوریه ادامه داده وروستای مناجیز در تل تمر را پس از بستن آن به آتش توپخانه همزمان با انجام حمله علیه روستاهای اسدیه وتل ذیاب وسفح وجهمیه واقع در حومه جنوبی غربی راس العین اشغال کرده اند

خبرنگار به درگیری بین گروه های جدا شده”قسد” و نیروهای طرفدار ترکیه در محور روستاهای تل ذیب واسدیه واقع جنوب راس العین همین راستا نیز اشاره کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر