01:25 23 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

شخص ناشناس در یکی از مساجد فرانسه دست به تیراندازی زد و چندین نفر را مجروح نمود.

شخص ناشناس در یکی از مساجد فرانسه دست به تیراندازی زد و چندین نفر را مجروح نمود.

اسپوتنیک به نقل از پارتال Actu17، پولیس فرانسه مرد محسن را بازداشت نموده است که نخست به سوی مسجد در نزدیکی (دیپارتنمت انتلانتیکی پیرئینی) تیراندازی نموده و سپس بمب خودساز را به سوی مسجد پرتاب نموده است.

در اثر این حادثه دو مرد به سن 84 و 87 زخمی شده اند.

مرد مجرم محسن بعد از پرتاب بمب دستی ، عزم فرار از محل را نمود که در جوار تعمیر مسجد بازداشت گردید.

در داخل موتر مجرم بالون گاز کشف گردیده است.

هنوز انگیزه جرمی این مرد 60 ساله معلوم نیست. گفته می شود که وی قبلاً شخص نظامی بوده است

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر