17:29 03 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

در فیلادلفی مرد که در اثر تیراندازی 15 زخم برداشته بود، با پاه های خودش به شفاخانه رفت و عملیات شد.

اسپوتنیک به نقل از Foxnews، پولیس در محل حادثه 23 پوچک مرمی را یافتند، اما یک مقتول را هم در محل حادثه ملاحظه ننمودند.

پولیس محل می گوید که مرد مجروح خودش به شفاخانه رفته است. به گفته پولیس، وضع صحی مجروح بسیار وخیم می باشد. اما او هنوز زنده است و زنده می ماند.

نام مجروح بنا بر عوامل مختلف هنوز علنی نگردیده است.

مقامات شروع به مطالعه تصاویر ویدیوئی کمره های نظارت از محل را نموده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر