جهان
دریافت لینک کوتاه
0 41
ما را در دنبال کنید

پرنده مینا که همزمان با صاحب خانه نماز می خواند.

اسپوتنیک به نقل از العالم، مینا پرنده زیبا و دوست داشتنی هست، استعداد عجیبی در تقلید صدای انسان دارد و تقریبا مانند انسان ها می تواند کلمات را تکرار افاده کند.

مینا مورد بحث نیز مانند سایر مینا های خانگی، کلمات افاده شده صاحب خانه را تکرار می نماید. تا حد که یکجا با صاحب خانه آیات قرآن را حین ادای نماز و حتی حرکات سجده را نیز تکرار می کند.  

 جالب این است که صدائی مینا بسیار مشابه به صدائی انسان است و خوب حافظه دارد که همه را متحیر نموده است..

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر