09:21 26 فبروری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

بر اساس نظرسنجی که اسپوتنیک انجام داده است، بیشتر شهروندان کشورهایی اروپایی و امریکایی معتقدند که لیبرالیزم در بحران است.

بحث زیادی در مورد لیبرالیزم به عنوان الگوی مدرن جامعه وجود دارد، که این امر حاکی از اصل عدم دخالت دولت در اقتصاد، چندفرهنگی بودن، تغییر در تعریف سنتی خانواده و غیره است.

بررسی اسپوتنیک نشان می‌دهد که 80 درصد ایتالیایی‌ها، 73 درصد فرانسوی‌ها، 61 درصد آلمانی‌ها، 60 درصد امریکایی‌ها و 58 درصد بریتانیایی‌ها از الگوی مدن جامعه ناراضی استند، آنها معتقدند که لیبرالیزم در بحران است و مدل‌های دیگر در توسعه جامعه نیاز است.

آیا جامعه به مدل جایگزین لیبرالیسم نیاز دارد؟
© Sputnik /
آیا جامعه به مدل جایگزین لیبرالیسم نیاز دارد؟

در این نظرسنجی پنج هزار 31 تن بالای 18 سال شرکت کرده اند. پاسخ دهندگان از فرانسه 1003 تن، بریتانیا 1004 تن، آلمان 1004 تن، امریکا 1019 تن و ایتالیا 1001 تن بودند.

این نظرسنجی برای اسپوتنیک نیوز، از تاریخ 2 تا 15 اکتوبر توسط IFop شرکت قدیمی نظرسنجی افکار عمومی در فرانسه، بریتانیا، آلمان، امریکا و بریتانیا انجام شده است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر