21:09 26 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
131
ما را در دنبال کنید

دولت چین در طی سه سال گذشته تاکنون پیش از یک میلیون مسلمان را زندانی ساخته است.

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه نیورک تایمز، گزارش می دهد که دولت چین از کشتار بی رحمانه مسلمانان دست‌بردار نیست، این روزنامه اسنادهای را نشان می دهند که دولت چین مصروف سرکوب بی سابقه ای اقلیت های قومی در سین‌کیانگ است.

این نشریه می افزاید که دانشجویان پس از پایان درس‌، تکت های خود را برای بازگشت به خانه رزرو کرده بودند، به امید استراحت آرام بعد از امتحانات تابستانی و دیدار با خانواده. به جای این دیدار، به آنها گفته می شود که والدین آنها از بین رفته اند، اقوام شان ناپدیده شده، همسایگان شما گم شده اند، و همه این دانشجویان به بازداشتگاه که برای نگهداری اقلیت های قومی مسلمان ساخته شده است، زندانی می شوند.

کاشغر پس از اورومچی دومین شهر بزرگ ایالت سین‌کیانگ، در چین است که اقلیت ساکنان آن ترک‌تبار و مسلمانان اویغوری زندگی می کنند.

رهبری به مقام‌های محلی این کشور فرمان می دهد، به محض ورود دانشجویان، آنان را به عقب برگردانند، و بدون سروصدا نگهداری کنند.

حالا بیشتر این دانشجویان یک سوال دارند، خانواده من کجاست؟

در بخشی از این گزارش آمده است که به دانشجویان اخطار داده می شود که رفتار آنها می تواند بازداشت بستگان شان را کوتاه یا طولانی کند.

اطلاعات به دست آمده شامل 403 صفحه است، که نشان می دهد که در طول سه سال گذشته بیشتر از 1 میلیون اویغور، قزاق و دیگران در زندان دولت چین به سر می برند.

این در حالی است که دولت چین به مقام‌های این ایالت هشدار می دهد که با افراط گرایی اسلامی مبارزه کنید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر