02:09 21 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

در اثر سقوط هلیکوپتر در لاس انجلس تمام سرنشینان آن کشته شدند.

آمر حوزه پولیس لاس انجلس ایالت کالیفورنیا امریکا خبر داده است که در اثر سقوط هلیکوپتر فوق الذکر، 5 نفر کشته شده هست.
گفته می شود که این حادثه در حوزه لاس انجلس ایالت کالیفورنیا بوقوع پیوسته است و تمام سرنشینان آن کشته شده اند.
در محل حادثه نیروهای پلیس و اطفائیه اعزام گردیده و  تحتقیقات در این عرصه آغاز گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر