07:11 01 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

چندین طیاره روسیه در اثر تهدید انفجار مجبور به نشست اضطراری شدند.

به گزارش اسپوتنیک، بار دیگر طیاره مسافربری А320 روسی که از میدان هوائی شیرمیتواه مسکو پرواز نموده بود، بعد از استماع خبر موجودیت ماین در طیاره،  در روستا اومسک اضطراری نشست نمود.

طیاره دیگری مسافربری که از شهر پتربورگ به طرف شهر سیمفروپل در پرواز بود، بعد از خبر موجودیت بمب در طیاره، تصمیم نشست عاجل در میدان هوائی راستوف به دانو را نمود.

طیاره ناشناس که از مسکو به طرف سیکتیوکار در حال پرواز بود، بعد از لغو تهدید انفجار به پرواز خود ادامه داد. در این هفته، چندین طیاره به همین علت مسیر پرواز خود را تغییر دادند، در هیچ صورت تهدیدات تایید نگردید.

در تاریخ 3 مارچ، یک طیاره مسافربری S7 که از نوسایبریا به مسکو پرواز می کرد که بنا به تهدید انفجار عاجل در پرم نشست نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر