جهان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

طیاره مسافر بری سوچی- مسکو با 161 مسافر عاجل به میدان هوائی شیرمیتوا حومه مسکو نشست اضطراری نمود.

پرواز سوچی- مسکو موفقانه در میدان هوائی شیرمیتوا نشست نمود.

به گزارش اسپوتنیک، طبق سرویس Flightradar24، طیاره مسافربری که از شهر سوچی به طرف مسکو با 161 مسافر و 7 عمله تن در حالت پرواز بود، یکی از انجن های آن در جریان پرواز از فعالیت باز ماند، پیلوتان توانستند موفقانه در میدان هوائی شیرمیتوا مسکو اضطراری نشست نماید.  

وضع همه مسافرین و عمله نورمال می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر