14:09 07 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 50
ما را در دنبال کنید

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی تلویزیونی در مورد تکثر کرونا ویروس صحبت نمود.

به گزارس اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که رخصتی عمومی هفته ای، فرصت را برای مقابله با اپیدمی مساعد نمود، اما آن سطح نهایی تکثر خود را هنوز طی ننموده است. بخصوص در مسکو "هنوز از تکثر ویروس جلوگیری نگردیده است".

پوتین برای حمایت از اقتصاد، موسسات کشور تدابیر ذیل را وضع نمود:

 - هفته غیر کار باید با حفظ معاش تا 30 اپریل تمدید گردد.

- ارگانهای دولتی  و شرکتهای دارای تولید مداوم و همچنین تمام خدمات تامین زندگی، مغازه های مواد غذایی همچنان به کار خود ادامه دهند.

اگر وضعیت اپیدمیولوژیک راحت گردد، تعداد روزهای رخصتی را می توان کاهش داد.

به آمرین نهادهای فدراسیون روسیه اختیارات اضافی داده می شود: آنها باید اقدامات خاص را در مبارزه با کرونا ویروس تا پایان هفته اتخاذ كنند.

-  نمایندگان ریس جمهور در نواحی کار مناطق خود را در مبارزه با COVID-19 هماهنگ کنند.

- اگر وضعیت اپیدمیولوژیک راحت گردد، تعداد روزهای مرخصی را می توان کاهش داد.

پوتین بر لزوم پیروی از توصیه های مقامات و ارگانهای صحت عامه تاکید کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر