جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

محققان آلمانی تحقیقات در بارۀ در بارۀ ویروس کرونا و مقاومت این ویروس در محیط زیست منتشر کرده است. با اینحال نتایج همگی این مطالعات نشان داده که این ویروس روی سطوح زنده نمی‌ماند.

به گزارش اسپوتنیک، براساس گزارش تلویزیون آلمانی، هندریك استرك، ویروس شناس آلمانی با همكاران خود آپارتمانهای افراد آلوده در هاینزبرگ را كه در آنجا ویروس همه گیری زودتر از بسیاری از شهرهای دیگر آلمان آغاز شده بود، مورد بررسی قرار دادند.


دانشمندان به این نتیجه رسیده اند، که هیچگونه ویروس قابل دوام در دستگیره های دروازه، شیردان های آب و سایر سطوح و حتی در پشک ها وجود ندارد. اگر چنین است، پس تنها عوامل بیماری زا غیر زنده هستند.
به زعم او، تحقیقات این تیم تا بدین جا نشان می‌دهد که دستگیره یک در "تنها زمانی می‌تواند ناقل ویروس باشد که پیش از آن یک مبتلا به کرونا در دست خود سرفه کرده و بعد دستگیره را گرفته باشد." تازه پس از آن باید فرد سالم به آن دستگیره دست زده و بعد صورت خود را لمس کند تا احتمالا بیمار شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر