03:37 02 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تا سال 2100 میانگین دمای زمین از چهار درجه سانتیگراد بالاتر از مقادیر پیش صنعتی خواهد بود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه  Science Alert ، این وضع منجر به از بین رفتن فاجعه بار تنوع بیولوژیک خواهد شده و روند تخریب نخستین اکوسیستم ها تا سال 2030 شروع خواهد شد. پژوهشگران  بخش هایی از اقیانوس ها در مناطق گرمسیر را آسیب پذیرترین نقاط نامیده اند.

آنها اطلاعات اقلیمی جمع آوری شده در طی یک دوره 150 ساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و آنها را با زیستگاه بیش از 30 هزار گونه پرنده، پستاندار، خزنده و ماهی مقایسه کردند. پژوهشگران شبکه ای روی نقشه کره زمین را ترسیم کردند که سطح آنرا به بخشهایی هر کدام به مساحت یک صد کیلومتر مربع تقسیم می کند و چگونه تأثیر دما بر حیات وحش در هر یک از این  قسمت ها را مورد بررسی قرار دادند.

پس از این بررسی معلوم شد که در  سناریوی موسوم به  RCP 8.5  که میزان انتشار کربن در جو زمین در همان سطح پیشین باقی می ماند ، حدود 73 درصد از انواع موجودات زنده در روی زمین قربانی گرمای بی پیشینه دارای پیامدهای بالقوه فاجعه آمیز می شوند. جمعیت حیوانات پس از عبور از یک درجه حرارت مشخص به سرعت کاهش می یابد و آنها در معرض چنان گرمایی قرار می گیرند که نمی توانند خود را با آن سازگار کنند.

بر اساس مدل های نظری، وقتی سیاره ما به میزان چهاردرجه سانتیگراد گرم تر شود ، 15 درصد از حیوانات در معرض خطر انقراض قرار می گیرند و هنگامی که افزایش دو درجه سانتیگراد باشد تنها دو درصد آنها اکوسیستم های گرمسیری اقیانوسی که صخره های مرجانی در آن قرار دارند و  زندگی یک چهارم کلیه موجودات دریایی از جمله انواع مختلف ماهی ها را تامین می کنند،  آسیب پذیرترین نقاط در دنیا هستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر