جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

تحقیقات نشان داده است که تکلم به دو زبان باعث جلوگیری از پیر شدن مغز انسان می گردد.

به گزارش اسپوتنیک، محققین دانشگاه SUTD)  تکنالوژی سنگاپور بعد از یک سلسله تحقیقات دریافتند که استفاده منظم از دو زبان باعث جلوگیری از پیر شدن مغز می گردد.

فعالیت های معاصر در مورد تأثیر دو زبانه بر مغز یک فرد بزرگسال متناقض بودند و روند مشخصی نداشتند. در بعضی مطالعات آمده است که تسلط به زبان دوم باعث فعالیت بیشتر عصب میشود، در حالی که برخی دیگر نتیجه گرفته اند که دانش زبان دوم اصلاً مهم نیست. بنابراین ، متخصصان SUTD تصمیم گرفتند بدانند که آیا مکانیزم های کنترل اجرایی در شرایط  دو زبانه می تواند از کاهش فرآیندهای شناختی محافظت کند.

فعالیت عملی مغز اساساً به افراد اجازه می دهد تا با تمرکز روی اطلاعات مربوطه و با نادیده گرفتن حواس پرتی، توجه را حفظ کنند. در مطالعه‌ای که در سنگاپور انجام شد ، به افراد سالخورده سالم از 60 تا 84 سال که به دو زبان (چینایی و انگلیسی) صحبت می کنند، دستور داده شد تا یک تعداد وظایف کمپیوتری را برای تأیید کنترل عملی انجام دهند.

برای یک مطالعه جامع تر، دانشمندان شش حوزه مختلف کنترل اجرایی را مطالعه کردند. آنها برای این آزمایش چهار کار مختلف را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند که همگی مربوط به دو زبان بود. کارشناسان همچنین تفاوت های مانند سن و سرعت برداشت  مطلب را کنترل کردند.

مشخص شد که استفاده فعال از دو زبان مغز را پیر نمی سازد به این مفهوم که دو زبانه می تواند مغز را از افت شناختی در جریان پیری محافظت کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر