جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

طیاره جنگی میگ-29 قوای هوائی هند در ایالت پنجاب سقوط کرد.

به گزارش اسپوتنیک، آژانس ANI، خبر داده است که نماینده قوای هوائی هند تائید نموده که طیاره میگ-29 هند در نواحی ایالت پنجاب همسرحد با پاکستان سقوط کرده است.

​نماینده قوای هوائی اظهار داشت: «طیاره بمب افگن شکاری میگ-29 امروز در نزدیکی شهر آشیاپور ایالت پنجاب سقوط نمود. پیلوت توانست مؤفقانه با پراشوت به زمین نشست نماید».

​در خبر آمده است که طیاره قوای هوائی هند حین اجرائی پرواز تعلیمی به نواقص تخنیکی روبرو شد که با عث سقوط طیاره گردید.

برای بررسی علت سقوط آن، کارشناسان مسلکی به محل حادثه اعزام گردیده است. رسانه های محلی خبر داده اند که پیلوت بعد از نشست عاجل به شفاخانه انتقال گردیده است.

قابل ذکر است که در ابتدا MiG-29 در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان جنگنده نسل چهارم فقط برای صادرات ساخته شده بود و در مقایسه با سو- 27، عملکرد خنثی را اجرا می کرد و قابلیت های کمتری را دارا بود. با این حال، قیمت بلند مدرنیزه کردن MiG-29 قابلیت های Su-27 راافزایش می دهد.
اولین بار در سال 1980 هنگامی که جنگنده MiG-29 ساخته شد، به عنوان یک جنگنده سبک مد نظر بود،زیرا قیمت آن پایینتر از جنگنده سو-27 بود که این امر یک راه حل با کیفیت بالا شمرده می شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر