11:21 20 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

پوتین در شرایط پندمی، معافیت مالیات به تاجران کوچک و متوسط را پیشنهاد نمود.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه پیشهاد نمود که تاجران کوچک و متوسط از پرداخت مالیات و بیمه ربع دوم سال معاف گردند که در اثر پندمی خسارهمند گردیده اند.

وی افزود: "پیشنهاد می نمایم که مالیات ربع دوم سال جاری تاجران متوسط و کوچک به جز از مالیات بر ارزش افزوده کاملاً معاف گردند. این تدابیر مربوط به تاجران خصوصی، شرکت های کوچک و متوسط تجارتی می شود که در این جریان خسارهمند گردیده اند. پرنسیپ متوقف نمودن پرداخت نیز باید فعال گردد، مالیات ماه اپریل، می و جون کاملاً معاف شود که تقریباً 1.5 میلیون شرکت می توانند از این امتیازات مستفید گردند.

پوتین پیشنهاد نمود که مالیات سال 2019 را به کسانی که فعالیت خصوصی دارند، برگردد.

وی افزود که سال گذشته تقریباً 340 هزار نفر از چنین امکان استفاده کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر