05:03 23 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

پوتین به حبیب وعده داد که برای پدرش همه شرایط طبی مهیا می گردد.

به گزارش اسپوتنیک، وضع صحی پدر حبیب قهرمان شکست ناپدیر جهان بسیار وخیم ارزیابی می گردد که فعلاً در یکی از شفاخانه های مسکو در حالت کوما قرار دارد.

علی عبدال عزیز مدیر امور کاری حبیب نور محمد نیز خبر داده است که ولادیمیر پوتین به حبیب وعده داده است که در معالجه پدر وی مساعدت می نماید.

عزیز گفت: "تائید می نمایم که پدر حبیب در حالت کوما قرار دارد. در جریان چند روز اخیر نورمحمدوف ارتباط با پوتین دارد، پوتین به حبیب وعده داد که برای پدرش همه شرایط طبی مهیا می گردد".

حبیب قهرمان جهان از همه شهروندان روسیه تقاضا نمود که در خانه باشند تا جلو تکثر کروناویروس گرفته شود.

به تاریخ 25 اپریل نورمحدوف پدر حبیب قهرمان در شفاخانه ماخاچ قلعه داخل بستر گردید. در اویل ماه می وی را به مسکو غرض تداوی انتقال دادند. فعلاً وضع صحی وی بسیار وخیم ارزیابی می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر