03:53 01 دسمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

زاغ محلی خارپشت را مجبور کرد تا عاجل از جاده عمومی عبور کند و به این شکل وی را از مرگ حتمی نجات داد.

به گزارش اسپوتنیک، در شهر اوگر کشور لیتوانیا، دریوران شاید حادثه عاطفی بین حیوانات گردیدند.

قضیه طوری است، دریوران در مسیر شاهراه مشاهده کردند که زاغ در وسط جاده خارپشت را نول زده وادار می نماید که از شاهراه عاجل عبور نماید در غیر زیر تایر موتر می شود. دریوران توقف کردند و این منظره زیبا و عاطفی را نظارت و ثبت نمودند.

در تصاویر ویدیوئی مشاهده می شود که زاغ محلی با مشاهده به این که خارپشت نمی تواند جاده را عاجل عبور نماید، زیرا خارپشت بسیار آهسته راه می رود که ممکن زیر تایر موتر شود. به همین علت او را نول زده-نول زده مجبور می کند که هر چه زودتر شاهراه را عبور کند که بالاخره خارپشت از جاده عبور می نماید و جان به سلامت می برد.  

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر