03:38 29 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

علت بوجود آمدن دنیایی موازی در قطب جنوب تشخیص گردید.

به گزارش اسپوتنیک، در این اواخر اخبار گردید که دانشمندان ذرات انرژی اجنبی را قطب جنوب کشف کردند که ممکن از یک جهان موازی، در جایی که زمان در حال بازگشت است، به زمین سقوط نموده باشد. با این همه، کار جدید توضیحی مناسب تر برای چنین ناهنجاری ارائه می دهد.

این واقعیت وقتی آغاز شد که گروهی از دانشمندان نور کیهانی را مورد مطالعه قرار دادند، به این شکل کار آنها روی آسمان متمرکز شد. اما انتظار آنرا نداشتند که دو سیگنال غیر زمینی را مشاهده می کنند.

محققین بعد از مطالعه این رویداد به این نتیجه رساند که این ناهنجاری ها نشانگر وجود جهانی دیگر است که تصویر آینه ای از خود ما است ، و آن متشکل از ماده ضد ماده ، جایی که زمان برعکس می چرخد. با این همه، این دور از منطق و محتمل ترین توضیحات است. این مطالعه جدید، ایده بسیار اثبات تری را ارائه می دهد.

آزمایش ANITA در قطب جنوب مجموعه ای از آنتن های رادیویی متصل به یک بادکنک آلپی در حدود 37 کیلومتری از سطح زمین در هوا بود. در این ارتفاع، دانشمندان به دنبال نورهای کیهانی با انرژی بالا و نیتریون ها بودند که از فضای عمیق ناشی می شوند.

مهاجرین
© AFP 2020 / Attila Kisbenedek

ANITA از سال 2006 به این سو چنین تحقیبقات را انجام داده است ، اما در سال 2016 و 2018 ، این سیستم دو سیگنال غیر منتظره را ثبیت کرده است. آنها تمام علایم نیتریون های پر انرژی را با خود داشتند، به جز اینکه از فضای بیرونی حاصل نمی شدند. چنین به نظر می رسید که آنها از یخ قطب جنوب قیام می کنند.

به طور معمول، نیتریونها با ماده در تعامل نیستند، بنابراین ذرات می توانند از تمام کره زمین عبور کنند، گویا چنین نبوده است. اما این نیتریون ها با انرژی بالا بودند که در پدیده های مانند ابر نو اخترها اتفاق می افتند و تمایل دارند بیشتر با ماده در تعامل باشند. بسیار بعید است که نیتریون ها بتوانند بدون لمس کردن هر چیزی ، در سراسر سیاره حرکت کنند ، فقط بخاطر اینکه در یک طرف دیگر حسگر گیر کنند.

محققین می گویند که سیگنال ها از آسمان ​​آمده اند و برف به سادگی این نورها را منعکس می کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر