11:08 29 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

از تماس مستقیم با گیاهان خودداری کنید، گیاه یا گلدانی را در نزدیک افراد مریض نگذارید که می تواند ناقل ویروس شود.

اسپوتنیک به نقل از انتخاب. ایر، محققین موسسه ملی تحقیقات صحت و انستیتوت صحت دانشگاه علوم طب تهران می‌گویند: تاکنون در خصوص ناقل بودن گیاهان شواهدی گزارش نشده است و احتمال این که گیاهان سبب انتقال ویروس کرونا شوند نیز بسیار کم است، اما این موضوع در خصوص گیاهان آپارتمانی و گلدانی است و به سبزیجات خوراکی (خام یا پخته) مربوط نمی‌شود.

گفته می شود که دانشمندان بعد از بررسی مقالات و شواهد به این نتیجه رسیدند که ویروس کرونای جدید تا چه مدت روی سطح گیاهان باقی می‌ماند. تنها راه ممکن آلوده شده آن‌ها، نشستن ترشحات تنفسی افراد آلوده بر روی سطوح است.

اما سازمان جهانی صحت اعلام کرد که در دوران قرنطین، نگهداری گیاهان در منزل می‌تواند از بار روانی و افسردگی ناشی از قرنطین بکاهد. تاکنون هیچگونه انتقالی از گیاهان مشاهده نشده است.

اما توصیه شده است که از تماس مستقیم با سطوح گیاهان خودداری و در نزدیکی افراد بیمار نگهداری نشود. البته این مطلب در خصوص گیاهان آپارتمانی و گلدانی است و به سبزیجات خوراکی (خام یا پخته) مربوط نمی‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر