02:16 29 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان بعد از یک سلسله تحقیقات به این نتیجه رسیدند که کوه ها هم حرکت دارند و هم بلند تر می شوند.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان به اثبات رساندند که کوه ها به مرور زمان بلندتر می شوند و ممکن است که آن میلیاردها سال ادامه پیدا کند.

اما این که چه باعث رشد کوه ها می گردد، این پروسه تا کنون تحت جر وبحث های دانشمندان قرار دارد. ممکن که بالاخره تحقیقات جدید به سوالات موجوده پاسخ بدهد.

تا امروز، سه عامل برای رشد کوه ها وجود دارد. عامل اول با حرکت صفحات تکتانیکی و همچنین "عمیق تر" بودن آنها به داخل قشر زمین ارتباط دارد. عامل دوم، مبتنی بر سایش آب و هوا است. و عامل سوم مربوط به ایزوستاز است، یعنی فرایندی که باعث می شود کوه ها در بالای قشر داغ و نرم شنا کنند. با این همه، این مورد کمتر قابل توجه و تا حدی به دلیل دو عامل دیگر در نظر گرفته می شود. بنابراین، سؤال این است که کدام یک از اینها بیشترین نقش را در رشد کوهها ایفا می کند؟

دانشمندان، مستحکم بودن مرزهای صفحات جداگانه قشر زمین را تجزیه و تحلیل نموده از نیروهای مختلفی استفاده کردند که می توانند بر صفحات تکتانیکی تأثیر بگذارند. این تیم با مقایسه این مدل ها با ارتفاعات واقعی سلسله کوه های هیمالیا، آند، سوماترا و جاپان، به این نتیجه رسیدند، کوه های که هنوز هم به طور فعال در حال رشد استند، ارتفاع و وزن با نیروهای عظیم زیرزمینی در تعادل باقی می مانند. محققین نمونه زیر را مثال داده اند: اگر دستان خود را زیر سفره قرار دهید و سپس دستان خود را به حرکت بیاورد، در چین های وسط سفره، صفحه های مانند کوه ها بالا می روند، و اصطکاک پارچه به آرامی به عقب روی دست ها حرکت می کند که آن فعالیت تکتانیکی می باشد.

حالا باید مشخص شود، کوه های که به مناطق فرورانش نزدیک نیستند، جایی که یک صفحه تکتانیکی در زیر دیگری می چرخد​​، آیا همین مورد صادق است. در چنین محلات هنوز هم می توان ارتفاع کوهها را با شرایط آب و هوای محدود کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر