14:56 23 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تیم تخنیکی خدمات محلی اینترنت در پیرو توسط احالی منطقه به مدت چهار روز اسیر گرفته شدند.

به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری فرانسه، گزارش داده است که تیمی هشت نفر برای ارائه خدمات تجهیزاتی 4جی به شهر لیبرتادورس چوپکا در شهر پرو آکوبامبا رسیدند.
گفته می‌شود که ساکنان روستا و مناطق اطراف تصمیم گرفتند که تکنسین ها برای نصب برج های 5جی که ظاهراً ویروس "کووید-19" را توزیع می کند، آمده اند.
در نتیجه، بیش از هزار نفر جمع شدند که نصب کنندگان را بازداشت کنند و گفتند که تا زمانی که تجهیزات را بر ندارند، به جایی نمی روند و در همین زمان یکی از ایستگاه های زمینی ارائه دهنده اینترنت و شبکه تلفنی محلی را آتش زدند.
در نتیجه مذاکرات کمیسیون ویژه ای ایجاد شد، که نمایندگان مقامات دولتی و ارائه دهنده شبکه اینترنتی را همراه با دهیاری‌ها در بر می گرفت، اهالی متقاعد شدند که که در پرو سرویس 5جی وجود ندارد و به طور کلی این فناوری به هیچ وجه با کرونا ویروس مرتبط نیست؛ در نتیجه مذاکره چند روزه در نهایت تکنسین‌ها را آزاد کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر