13:58 15 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

فعالیت غیرمعمول آتشفشان که اخیراً توسط دانشمندان در زیر کوه وئی کشف شده است گویندگی از آن می کند، آتشفشان که بیش از 500 سال خاموش بود، هنوز هم فعال است.

به گزارش اسپوتنیک، محققین می گویند که آنها دو اتاق بزرگ ماگما را در زیر کوه وئی در هیلونگجیانگ، در نزدیکی سرحد روسیه و کوریایی شمالی کشف کرده اند.

جیوفیزیست و تیمی از دانشگاه علم و تخنیک چین تقریباً 100 محل با خطرات آتشفشان کوه ویی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها از سنسورها برای تشخیص ناهنجاری ها در اعماق زیر زمین استفاده کردند و به دنبال ماگما بودند که معمولاً از هدایت کمتری نسبت به سنگ جامد برخوردار است. دانشمندان آن را در عمق 14 کیلومتری و همچنین 8 کیلومتر پیدا کرده اند. شبیه سازی های کمپیوتری نشان داد که ممکن است دو دهلیز بزرگ ماگما در آنجا وجود داشته باشد.

طبق محاسبات آنها ، 15% محفظه فوقانی از سنگ مذاب پر شده است. برخی از مطالعات نشان داده اند که فوران آتشفشان می توانند زمانی اتفاق بیفتند که محفظه 40% پر از ماگما باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر