22:01 25 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مقامات ایالت اورگان امریکا تصمیم گرفتند که عاجل 57 محبوس را از ترس تکثر کووید-19 از زندان رها کردند.

به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه کیت براون شهردار محل که در سایت ایالت نشر شده، آمده است: «من دستور می دهم که پروسه رهایئ 57 محبوس که در مقابل مرض کووید-19 ضعیف اند و به جامعه مضر نیستند، از محبس آزاد نمایند".

گفته می شود که محبوسین بنا بر شرایط خاص رها می گردنند. بطور مثال، نصف زمان حبس خود را سپری نموده ، قریباً یکسال نمونه مثال برای دیگران بوده باشد و محل بود و باش بعد از رهائی را داشته باشد.

فرانادو کلستاندا وزیر عدلیه پرو اظهار داشته است که مقامات کشور قصد دارند برای جلوگیری از تکثر کووید-19 تقریباً 3000 محبوس را رها کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر