جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

یک کاربر Reddit ، عکسی از فرزند خود منتشر کرد که باعث شد دگر کاربران به ارواح اعتقاد پیدا کنند.

به گزارش اسپوتنیک، کاربری تحت نام  FizzyDrink113 در بسایت (Reddit)، عکسی از فرزند خود منتشر کرد که باعث شد دگر کاربران به ارواح اعتقاد پیدا کنند.

آنها از جزئیات بازتاب پسر در سطح پرده تلویزیون ترسیدند.

در خود تصویر، پسر مولف با چشمان بسته استاد است ، اما در انعکاس چشم های این پسر باز است.

این کاربرنوشت: "این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که شخصی سریعتر از اینکه دوربین شاتر را آزاد می کند، چشمک بزند."

مفسران چنین توضیحی توسط پدر کودک را باور نکردند و اظهار داشتند که ارواح در واقع در خانه آنها زندگی می کنند.

یکی از آنها همچنین اضافه کرد که یک پورتال به ابعاد دیگر در آینه باز است. برخی نیز موافق بودند که پسر در واقع یک ارواح سرگردان است.

پیش از این در اوایل ماه جون ، کاربران Reddit در موارد عجیب و غریب ای را که در خانواده های آنها رخ می‌داد ، مورد بحث قرار دادند که  که در کودکی به نظر آنها عادی پنداشته می‌شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر