00:28 25 جنوری 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تکثر سریع ویروس کرونا در فیلیپین، مقامات را وادار نمود تا بیش از 15000 محبوس را عاجل از محبس رها کنند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت داخله فیلیپین و ادارات محلی خبر داده اند که از تاریخ 17 تا 22 جون با در نظر داشت وضع ناگوار ویروس کرونا تصمیم گرفتند بیش از 15000 محبوس را از زندان آزاد نمایند.

زندان پلچرخی کابل
© Photo / ریاست محبس مرکزی پلچرخی

گفته می شود که موضوع بحث، رهای  15322 محبوس است که اکثر آنها مسن و کسانی اند که مرتکب جرایم خفیف، تخلف از مقررات گردیده اند که با تادیه پول ضمانت رها شده اند.

باید یادآور شد که تمام شفاخانه های فیلیپین کافی از مریضان کرونا اند، در چنین شرایط رعایت از رژیم و مقررات وقایویی در محبس بسیار مشکل است.

مهمتر از همه این که به تاریخ 2 جولای 783 نفر در محبوسین و 135 کارمندان محبس آلوده به کرونا شده اند.

وزارت صحت عامه فیلیپین خبر داده است که بیش از 38805 نفر مبتلا به ویروس کرونا شده اند و 1274 نفر در اثر این مرض تا کنون جان داده اند. اما 10673 نفر معالجه شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر