08:57 02 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 40
ما را در دنبال کنید

ترکیه دستگاه اس 400 دافع هوا روسی را برای اولین بار در مقابل طیارات جنگی امریکا مؤفقانه آزمایش نمود.

به گزارش اسپوتنیک، آزمایش اس 400 سیستم دافع هوا روسیه در ترکیه  در مقابل طیارات امریکائی موفقانه مورد آزمایش قرار گرفت.

گفته می شود که امروز سیستم دافع هوا اس-400 "تریموف"روسی در مقابل طیارات محاربوی نوع  F-16 Viper и F-4 Phantom II امریکائی موفقانه امتحان خود را داد.

نشریه Fighter Jets World خبر داده است که طیارات امریکائی در نزدیکی میوترد مشاهده شد که در آنجا سیستم دافع هوا اس-400 مستقر می باشد. در این آزمایش اهداف در سطح نهایت پائین در شرایط دخالت رادار کشف و مورد هدف قرار گرفتند.

 آزمایش سیستم دفاع هوا-راکتی روسیه مستقر در ترکیه نشان داد که هر نوع هدف هوایی و حتی در سطح بسیار پائین به سادگی کشف و خنثی می گردد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر