16:02 15 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

تحکیم روابط نظامی بین روسیه و هند، کشور چین را متاثر نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، اکنون با وخیم شدن وضع بین هند و چین، کشور هند به همکاری نظامی با روسیه زیاد توجه دارد. نیو دهلی قرارداد های زیاد تحویل تسلیحات 

و تخنیک نظامی را با مسکو عقد نموده است.

پارتال تحلیلی JagranJosh.com می نویسد که در سال 2018 هند قرارداد خریداری دستگاه های دافع هوا اس-400 را با روسیه به حجم 5.2 میلیارد دالر امضا نمود. قرار بود بخش اول این تسلیحات در سال 2021 تحویل هند گردد، اما کرونا آنر تا سال 2025 به تعویق انداخت. هند پول پیشپرداخت به مبلغ 800 میلیون دالر به روسیه پرداخته است.

در اواخر سال 2019 روسیه سه کشتی جنگی نوع "کیلو" هند را ترمیم و مجهز با تسلیحات مدرن نمود. روسیه لیسانز تولید تانک تی-90 هند را تا سال 2028 تمدید نمود و قرار داد راکت هوا-هوا (آر-27) را با هند امضا نموده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر