09:23 25 جنوری 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

قرار است در سال جاری کمپنی های امریکائی در حدود 1.8 میلیارد دالر در اقتصاد روسیه سرمایه گذاری نمایند.

به گزارش اسپوتنیک، تحقیقات مشترک اطاق های تجارتی روسیه و EY، امسال شرکت های امریکا کمی کمتر نسبت به سال گذشته در روسیه سرمایه گذاری می کنند که سال قبل به 1.9 میلیارد دالر رسیده بود.

تحقیقات همه ساله که در مارچ-اپریل به مناسبت دورنما مستقیم سرمایه گذاری و تجارت دوجانبه بین روسیه و امر یکا تهیه شده بود گویندگی از آن می کند که همه ساله 75 شرکت امریکائی و روسی فعال است که اکثریت آنها از سال 1990 تا کنون دارند. هدف این تحقیقات، سطح عینی سرمایه گذاری دوجانبه و تجارت بین روسیه و امریکا می باشد.

مؤلفین تحقیقات اظهار داشته اند که نتایج تحقیقات سال جاری، گویندگی از رشد همکاری بین روسیه و امریکا و همچنان نقش مهم کمپنی های امریکائی در اقتصاد روسیه را نشان داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر