جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

قادروف در پاسخ به درج وی در "لست سیاه" امریکا گفت که ما جنگ را می پذیریم.

به گزارش اسپوتنیک، رمضان قادروف رهبر چچن در پاسخ به اقدام امریکا مبنی بر درج نمودن وی، خانم و دخترش در "لست سیاه" امریکا گفت که ما جنگ را می پذیریم، منبعد وضع جالب تر خواهد شد.

باید تذکر داد، وزارت خارجه امریکا در این ارتباط گفته است که قادروف در نقض حقوق بشر در جمهوری چچن متهم می باشد. وزارت امور خارجه اطلاعات کامل دارد که رمضان قادروف مسئول نقض حقوق بشر می باشد که از یک دهه پیش صورت گرفته است، از جمله شکنجه و اعدام غیرقانونی می باشد.

در بیانیه وزارت خارجه امریکا آمده است که این تصمیم نیز متوجه خانم و دختر رمضان قادروف می گردد.

قبلاً قادروف درج لست سیاه وزارت مالیه امریکا قرار گرفت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر