جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

دانشمندان تائید کردند که سگها می توانند بو ویروس کرونا را تشخیص کنند.

به گزارش اسپوتنیک، به نظر دانشمندان، می توان در جریان یک هفته، سگ را برای تشخیص ویروس کرونا تربیه کرد.

در طی چند ماه گذشته ، نگهبانان سگ از کشورهای مختلف چندین بار قصد خود را برای آموزش سگها برای ردیابی coronavirus SARS-CoV-2 به بو اعلام کردند. اما چگونگی پایان این همه تلاشها هنوز معلوم نیست.

اما پس از آن دانشمندان دانشگاه وترنری هانوفر به فعالیت خود پایان دادند و پس از انجام آزمایشات مناسب در مدت زمان کوتاهی به این نتیجه رسیدند که سگ های آموزش دیده در اکثر موارد ممکن است بیماران آلوده به ویروس را تشخیص کنند.

در این آزمایش هشت سگ شرکت داشت که به مدت یک هفته برای شناسایی ویروس کرونا در بزاق انسان و ترشحات تراشه مغزی توسط بویایی آموزش داده شدند. علاوه بر این، این آموزش با استفاده از یک دستگاه ویژه برای آموزش سگ ها انجام می شد ، که عملا نیازی به مداخله انسانی ندارد.

بعد از گذشت یک هفته ، سگها قادر به تشخیص صحیح وجود یا عدم حضور ویروس کرونا در 94% موارد بودند. از 1012 نمونه ، آنها 157 مثبت ، 792 منفی را به درستی تشخیص کردند و در 66 مورد اشتباه كردند. شاخص و ویژگی و حساسیت به ترتیب در سطح 82.63% و96.35% بود که با معیارهای برخی از آزمایشات برای آنتی بادی های SARS-CoV-2 کاملاً قابل مقایسه است. از آنجایی که این آزمایش اتومات بود و اشتباهات آن قسمی که انتظار می رفت، حداقل است.

نویسندگان اطمینان دارند که چنین سگهای آموزش دیده می توانند به امراض COVID-19 را تشخیص کنند، به طور مثال ، در میدان های هوایی، در سرحدات، در هنگام وقایع عمومی کمک کنند و حتی به مثابه یک آزمایش تحقیقات اضافی در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار گیرند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر