20:58 22 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

دکتران روسی در معالجه مریضان مبتلا به ویروس کرونا موفق گردیدند.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان طب به این عقیده اند که بدن انسان صرف وقتی علیه مرض مقاومت میکند که انسان به مریض مبتلا شده باشد. اما گزینه ایمن تر نیز وجود دارد و آن ایمن سازی است.

علاوه بر این، یک واکسن موثر و بی خطر نیز در روسیه ایجاد شد که توسط متخصصان انستیتوت گامالیه طراحی و آزمایش گردیده است.

دانشمندان این انستیتوت قبلاً واكسین مبارزه با ابولا و MERS را مؤفقانه  ایجاد كردند. آنها نه تنها ایجاد کردند، بلکه از یک روش ایمن مؤثر در آن استعمال نمودند. آنها آدنو ویروس، بی ضرر برای انسان را، داخل بدن داوطلبان کردند که بعد از یک مدت، مصونیت ایجاد گردیدند.

برای تحکیم موفقیت ، در سه هفته همان "عنصر" روی آدنوویروس متفاوت آزمایش می شود که دوباره مصونیت ایجاد می نماید. در نتیجه ، ایمنی ضعیف تر برای هر دو آدنوویروس ایجاد میشود (پس از همه ، بدن به آن احتیاج ندارد) ، و برای ویروس کرونا - یک دفاع ایمنی پایدار و قابل اعتماد ایجاد می شود.

این واکسین در وجود داوطلبان آزمایش شده است. بر علاوه همه داوطلبان -کارمندان موسسه گامالیه بودند. آنها مانند سازندگان پل جدید - زیر این پل ایستاده شدند، در حین زمان، اولین قطار در امتداد آن حرکت می کرد! پس از آن ، واکسین روی داوطلبان نظامی آزمایش شد. به هیچ کسی ضرر نرسید و همه با ایمنی قدرتمندی مجهز گردیدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر