12:48 23 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

خانم شاهزاده بریتانیا به هنر سینما بر می گردد.

به گزارش اسپوتنیک، ممکن مگان مارکل به هنر سینما برگردد و از آن طریق پول بدست بیاورد. سینماگرایان به این نظر اند که چنین شخصیت از مقام تخت بریتانیا به سینما برگردد، می تواند 50 میلیون دالر عاید داشته باشد.

اکنون فیلم سازان به مگان مارکل خانم شاهزاده بریتانیا پیشنهادات را مطرح نموده اند.

رئیس شاو InterTalent و نماینده اداری کمپنی  Roar Global  و جوناتان شالیت Cole kitchenn  تاکید کردند که مرکل یک پدیده جالب در جهان بشمار میرود، او دارای نیرو جالب است که توجه همه را به خود جلب می نماید.

وی در ارتباط این که چه نقش را مگان در فیلم بازی خواهد کرد گفت که همه می خواهد او را در پرده سینما ببینند. موضوع بحث پول هنرنمایی وی است که 50 میلیون دالر می باشد. همه مردم از نقش او در تعجب خواهند کرد. اگر او به "فورس-ماژورها" برگردد، این فیلم به سریال بزرگ در جهان مشهور خواهد شد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر