11:39 28 سپتمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

رئیس نهاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه اظهار داشته گفت که درماه های نوامبر-دیسامبر واکسین کرونا روسیه به سایر کشورها صادر می گردد.

کریل دمیترئیف رئیس نهاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «ما نه تنها در روسیه سرمایه گذاری می نمایم و می بینیم که سه کمپنی بزرگ تولید واکسن چه دستاوردهای با خود دارند، بلکه در دیگر کشورها نیز سرمایه گذاری می نمایم.

ما می توانیم واکسن را به بازار خارجی درماه های نوامبر– دیسامبر سال جاری عرضه نمایم . قسمی که شما آگاه هستید، واکسن عمومی در سراسر روسیه از ماه اکتوبر آغاز می گردد".

نخستین واکسن ضد ویروس کرونا در جهان را به ثبت رسانده و تولید آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و این نشان دهنده پایان احتمالی این بیماری همه گیر جهانی است. تولید نخستین دوزهای واکسن ضد کووید-19 در حال حاضر در کارخانه دارویی بنوفارم شرکت ای اف کا سیستم آغاز شده است. پیش بینی می شود، که این کارخانه توان تولید تا 1.5 میلیون دوز در سال را داشته باشد.

همچنان پیش بینی شده است، که در کل کارخانه ها تولید واکسن اسپوتنیک وی در 12 ماه نخست به 500 میلیون دوز برسد. ویدیویی که در کارخانه بنوفارم از تولید واکسن ضد کرونا فیلمبرداری شده است، نشان می دهد که چگونه نخستین دسته از واکسن ها ممکن است جزر و مدی را در مبارزه جهانی در برابر ویروس همه گیر کرونا به میان خواهد آورد. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر