06:49 21 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 12
ما را در دنبال کنید

طوطی سخنگو اسرار عشق مالکش با دختری را به خانمش افشا کرد که حالا باید 600 هزار دالر خساره بپردازد.

به گزارش اسپوتنیک، ماکو خبر داده است که طوطی سخنگو خانگی راز مالکش را به خانمش افشا کرده گفت که شوهرش معشوقه دارد. گفته می شود که افشای این راز شوهر می تواند باعث طلاق این زن و شوهر گردد.

گفته شده است که این حادثه در خانواده مرد 50 ساله صورت گرفته که تاجر یهودی در جنوب اسرائیل صورت گرفته است. در جریان 15 سال طوطی سخنگو به نام ژاکو در این خانه زندگی کرده است. در این مدت نام های همه اعضا خانواده و کسانی را که زیاد مهمان این خانواده می شدند،  منجمله نام همسایگان، سگها و پشکها را آموخته است. بر علاوه نام، بلکه صدای بعضی مهمان را نیز می توانست تمثیل کند.

در این اواخر، طوطی نام سکرتر شوهر خانه را آموخت بود. بعضی اوقات مرد خانه باقی می ماند و از خانه کار می کرد و طوطی از چگونگی کار مالک خانه نظارت می نمود.

طوطی در این اواخر بیشتر نام سکرتر مرد خانه را یاد می کرد که به همسر تاجر را متاثر ساخت و به روابط شوهرش با سکرترش شک پیدا کرد. زن به سخنان شوهرش باور نکرد  و به خود پولیس مخفی خصوصی گرفت.

بعد از بدست آوردن شواهد که شوهرش با سکرترش روابط جنسی دارد، عاجل عارض محکمه شده خواهان قریباً 600 هزار دالر جبران خساره گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر