09:27 23 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

طیاره سو-27 برای رهگیری طیاره اکتشافی امریکا در بحیره سیاه عاجل پرواز نمود و طیاره امریکا مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد.

به گزارش اسپوتنیک، مرکز اداره دفاع ملی روسیه خبر داده است که طیاره شکاری سو-27 روسیه غرض رهگیری طیاره اکتشافی "پاسیدون" در قلمرو آب های آزاد بحیره سیاه عاجل استخدام گردید.


در خبر آمده است که به تاریخ 11سپتمبر قوای دافع هوا روسیه در قلمرو آزاد بحیره سیاه ولی در نزدیکی سرحدات بحری روسیه کشف گردید که عاجل برای رهگیری آن طیاره شکاری سو-27 استخدام گردید. حمله طیاره به طیاره امریکائی در فاصله امنیتی نزدیک شد و طیاره امریکائی را شناسائی نمود که طیاره کشف نوع "پاسیدون پی-8ای" بود.
وزارت دفاع روسیه خبر داد که بعد از نزدیک شدن طیاره شکاری روسیه، طیاره امریکا مسیر خود را تغییر داد و سو-27 نیز به پایگاه برگشت.
تمام مانور این پرواز مطابق قوانین بین المللی صورت گرفت، سرحدات روسیه نیز نقض نگردید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر