11:57 27 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

پسر جوان آذربایجانی دختر نو جوان روسی را ربود و در مسیر راه دستگیر شد.

به گزارش اسپوتنیک، این نوجوان قفقازی متولد سال 1994 می باشد که دست به دختر ربایی زد و بازداشت شد.

سارنوالی منطقه پسکووا علیه وی تحریک دعوی نموده است که ممکن چندی بعد محکمه شود.

در جریان تحقیقات معلوم شد که در یکی از شب های تاریک سال جاری در چهار راهی جاده سوتسکی، این جوان دختر زیبا را دید و خواست با وی آشنا شود، اما دختر از معرفت با وی امتناع ورزید. هرچه خوهش کرد، اما دختر از آشنائی با وی امتناع ورزید. در نتیجه جوان آذربایجانی قهر شد و به زور این دختر را به موتر ترانسپورتی برد با خود به قریه به نام چیخه پسکووسکی انتقال دارد. بعد ها در جریان تحقیقات، این جوان متهم گفت که به این شکل خواست این دختر را سبق بدهد، زیرا با وی زشت رفتار کرده است.

در جریان ربودن، در مسیر شاهراه ترافیک وی را متوقف کرد و دختر را از اسارت این جوان آزاد نمود.

به اساس قانون جزا روسیه، ممکن این جوان به 5 سال حبس تنفیذی محکوم گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر