00:09 08 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

عالیترین کشوری جهان برای زندگی به اشخاص مسن معرفی گردید.

به گزارش اسپوتنیک، بلومبرگ با اشاره به مطالعه بانک سرمایه گذاری فرانسوی Natixis خبر داده است که کشور آیسلند در سطر اول عالیترین کشورهای جهان برای زندگی آرام به متقاعدین قرار گرفته است.

مؤلفین این تحقیقات، سطح مالی و امنیت متقاعدین 44 کشور جهان را ارزیابی نمودند. آنها 18 سطح مختلف زندگی را در این کشورها به 4 بخش اساسی مانند صحت، مالی، رفاه مادی و کیفیت زندگی تقسیم نموده ارزیابی کردند.

کارشناسان به این عقیده اند که زندگی متقاعدین بخصوص در شرایط پاندمی با ریسک های اقتصادی، مالی، اجتماعی و صحت عامه تحت خطر قرار گرفته است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر