16:20 06 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

در بیشکک مرکز قرقیزستان حالت اضطرار اعلام گردید.

به گزارش اسپوتنیک، سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان در منطقه بیشکک وضعیت اضطراری را اعلام نمود که سر از امروز تاریخی 9 اکتوبر تا 21 اکتوبر از ساعت 20.00 شام تا  08:00 صبح حالت اضطرار وضع گردیده است.

سخنگوی سرویس مطبوعاتی گفت: " سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان امروز تاریخ 9 اکتوبر، فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن حالت اضطراری در سراسر قلمرو شهر بیشکک برقرار شد".

گزارش شده است که "با درنظر داشت وضعیت فعلی سیاسی، خشونت، تهدید زندگی و سلامتی مردم ناشی از شورش ها و ... خاص به خاطر تأمین حفاظت از زندگی و سلامتی شهروندان، امنیت آنها و همچنین به منظور ایجاد ثبات سریع در شهر حالت اضطراری مؤقتی اتخاذ گردیده است".

به گفته سرویس مطبوعاتی ، در این مصوبه تصمیم گرفته شده است که برای مدت زمان موقت از ساعت 20:00 تاریخ 9 اکتوبر 2020 تا 08:00 تاریخ 21 اکتوبر 2020 وضعیت اضطراری در قلمرو شهر بیشکک حکم فرما می شود و آلمازبک اوروزالیف معاون وزیر امور داخله به مثابه سرقوماندان پایتخت کشور مقرر شد. همچنین در بیشکک مقررات شب گردی نیز وضع گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر