10:30 27 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

دانشمندان دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس مکانیسم جدیدی را کشف کرده اند که از پیری سلول جلوگیری می‌کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله نیچر، دانشمندان دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس مکانیسم جدیدی را کشف کرده اند که از پیری سلول جلوگیری می‌کند.

محققان مولکول‌های ترا را مشاهده کردند. مولکول ترا نوع اسید ریبونوکلئیک غیر کدکننده که طول و عملکرد تلومر را تنظیم می‌کند، است. ترا در انتهای کروموزم ها تجمع نموده و سینگال می‌دهند که تلومرها باید طولانی یا ترمیم شوند. آنزیم RAD51 نقش مهمی در اتصال ترا بازی می‌کند و همچنان در ترمیم مولکول‌های آسیب‌دیده دی‌ان‌ای نقش دارد.

در نتیجه فعالیت آنزیم RAD51، یک مولکول ترکیبی اسید ریبونوکلئیک و دی‌ان‌ای (دنا) تشکیل می‌شود. دانشمندان قبلاً معتقد بودند که این نوع واکنش که منجر به تشکیل ساختار سه رشته‌ای اسید نوکلئیک می‌شود، معمولاً هنگام ترمیم دی‌ان‌ای اتفاق می‌افتد. با انجام این کار، محققان دریافتند که تلومرهای کوتاه نسبت به تلومرهای طولانی بیشتر در اتصال ترا کارآمدتر هستند.

تلومرهای انتهای کروموزوم‌ها هستند که در هنگام تقسیم سلول از دی‌ان‌ای (دنا) محافظت می‌کنند، اما طول آنها دائماً کاهش می‌یابد. اصطلاح حد هایفلیک وجود دارد که نشان می‌دهد قسمت‌های انتهایی چه مقدار باید منقبض شود تا زنده ماندن سلول به طور جدی کاهش یابد. آنزیمی به نام تلومر تلومرها را طولانی می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر