18:22 02 دسمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
101
ما را در دنبال کنید

پولیس فرانسه برای جلوگیری از درگیری وسیع بین گروپ از ارمنی ها و ترک ها، مجبور گردید که از گاز اشک آور استفاده نماید.

به گزارش اسپوتنیک، پولیس فرانسه مجبور گردید در مقابل گروپ از اتباع ترکیه که گردهمایی اعتراضی را در ارتباط با تحریکات ملیت ارمن سازماندهی نموده بودند، از زور استفاده کنند.

نارضایتی معترضان به دلیل اقدامات تهاجمی ارمنی ها بود که به تاریخ 28 اکتوبر در شهر وین بر پنج تن ترک حمله کردند.

شرکت کنندگان در این عمل در دیژون پرچم های ترکیه را به همراه داشتند. پولیس در پاسخ از گاز اشک آور در مقابل تظاهرکنندگان استعمال نمودند.

در وین، 65 تن ترک به دلیل شرکت در اقدامی غیر مجاز بازداشت و به جریمه نقدی محکوم شدند.

ارمنی ها از موضع انقره در مورد درگیری ارمنستان و آذربایجان ابراز نارضایتی کردند و سعی ورزیدند پرچم های ترکیه و آذربایجان را به طور نمایشی بسوزانند. ترکهای که در این نزدیکی بودند مداخله کردند و موفق شدند پرچم ها را از دست ارمنیها بگیرد که این باعث خشم گروپ متخاصم شد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر