18:41 10 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

اتحادیه اروپا، 8 وزیر سوری را به لیست سیاه تحریم های خود اضافه کرد.

به گزارش اسپوتنیک، اتحادیه اروپا هشت وزیر دولت سوریه را که در آگوست سال 2020 انتخاب شده بودند را در لیست تحریم های خود گنجاند.

بر اساس سندی که اتحادیه اروپا منتشر کرده است آمده است: "با توجه به وضعیت وخیم سوریه و انتصابات اخیر در پست های وزارت، هشت نفر باید در لیست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم ها قرار بگیرند."

در راستای اقدامات محدود کننده، وزیر نفت و منابع معدنی، وزیر صحت، وزیر صنعت، وزیر کشاورزی، وزیر نیرو و سه وزیر دیگر در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر