12:14 01 اگست 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تغییرات اخیر آب و هوا در جهان، می تواند باعث فاجعه بزرگ جهانی گردد.

به گزارش اسپوتنیک، مجله Nature در این ارتباط می نویسد: دانشمندان انستیتوت علوم و تکنالوژی اکیناوی بعد از یک سلسله تحقیقات به این نتیجه رسیدند که تغییرات اخیر اقلیم در جهان باعث ایجاد طوفان های قوی گردیده است و مدت زمان زیاد نیاز است تا فعالیتش در مناطق خشکه ضعیف گردد. این می تواند باعث عواقب بسیار وخیم و فاجعه برای بشریت گردد.

طوفان های که اکنون در بحرها ایجاد می گردند، حرارت آنها بلند میرود، با خود رطوبت زیاد را می گیرد و در قلمرو خشکه زمین قوی تر می شود. حوادث طبعی با گرم شدن آب و هوا جهان بیشتر ویران کنند است. انسان های که در مسیر حمله طوفان بودوباش دارند، به مشکلات زیاد مواجه می گردند. در اثر باران های شدید، مناطق مسکونی ساحلی تحت تهدید غرق شدن قرا می گیرند.   

دانشمندان در جریان تحقیقات جدید عواقب ناگوار طوفان های امریکای لاتین شمالی را بررسی و تحلیل گردید و در جریان روز اول کاری خود ملاحظه نمودند که طوفان ها فعلی نسبت به 50 سال قبل دو برابر قوی تر شده اند. نتایج مدل ساختن طوفان ها از طریق کمپیوتر نشان داد که بین بلند رفتن حرارت بحرها و سیکلون ها ارتباط مستقیم وجود دارد.

چون طوفان ها با خود رطوبت با کیفت بلند را انتقال می دهد تا کمیت باران را زیاد نماید، آن ها تا سطح می رسند که می تواند باعث فاجعه بزرگ برای بشریت گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر