23:10 07 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سیاره شناسان به این نتیجه رسیدند که مریخ و زهره به زمین نزدیک نیستند.

به گزارش اسپوتنیک، در جریان هزاران سال چرخش سیارات به دور آفتاب، هر سیاره نظام شمس فقط یک "همسایه" دائمی دارد. شما تعجب خواهید کرد که بدانید کدام سیاره همسایه نزدیک ما است.

این که کدام سیاره به زمین نزدیک است؟ عقل سلیم می گوید که مریخ یا زهره در مدارهای مجاور به دور خورشید می چرخد. در بیشتر اوقات، زهره نزدیکترین سیاره به زمین نیست و نزدیکترین سیاره به ما عطارد است. ولی چطور این ممکن دارد؟ اسرار آن در "اعداد برهنه" است. به طور متوسط ​​، این عطارد است که نه تنها به زمین، بلکه به هر سیاره دیگری در نظام شمس نزدیک است. محاسبه آن با استفاده از شبیه سازی کمپیوتری، تخمین چگونگی چرخش هزاران سال هر سیاره به دور آفتاب دشوار نیست.

تجربه های که در عرصه صورت گرفته است، نشان داد که  با کمال تعجب، غالباً همسایه این یا آن سیاره دقیقاً عطارد بود. بلی، بعضی اوقات سیارات دیگری بسیار به هم نزدیکتر می شدند، اما این برخوردها کوتاه مدت می باشد. گر چه ناهید با فاصله ی ریکاردی به زمین نزدیک می شود، اما در واقع بیشتر وقت خود را در آن سوی آفتاب، دور از ما می گذراند. این روش غیر معمول دید ما را در مورد تصویر جهانی از یک سیستم پیچیده ستاره ای بهبود می بخشد و به ما کمک می کند تا جایگاه واقعی خود را در میان وسعت وسیع فضا تحلیل و درک نمایم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر