07:51 04 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 31
ما را در دنبال کنید

پیلوت طیاره تانکر ثقیل دور منزل ایل М-78، مانور حیرت انگیز افغانی را بسیار دلیرانه و زیبا انجام دادند.

به گزارش اسپوتنیک، پیلوت طیاره تانکر ایل М-78 وزارت دفاع روسیه به یاد از خاطرات افغانستان، مانور نشست هیجانی را در یکی از میدان های هوائی محرم روسیه مؤفقانه انجام دادند.

پیلوتان خارجی این مانور را افغانی نامیده اند، زیرا با در نظر داشت وضع کوهستانی افغانستان،  نشست طیاره در بعضی از میدان ها باید چند بار دور بزنند تا بتوانند نشست نماید. اما مانور نشست افغانی، گرچه خطرناک است، اما با مصرف فرصت کم میتوان به میدان هوائی کوچک نشست نمود.

طیاره ثقیل تانکر تیل ایلМ-78  دوران شوروی، بر اساس طیاره ایل 76-MD ایجاد شده که طیاره خاص برای قوای مسلح می باشد. آن مجهز به سیستم خاص برای دادن تیل به طیارات جنگی در هوا می باشد، همچنین می توان به مثابه طیاره ترانسپورتی از آن استفاده کرد .

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر