02:57 17 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

یکی از ساکنان هند هنگام آماده شدن برای تدفین به هوش آمد، اما پس از یک مدت دوباره فوت کرد.

به گزارش اسپوتنیک روزنامه محلی «سامایام» خبر داد که یکی از ساکنان هند هنگام آماده شدن برای تدفین به هوش آمد، اما پس از آن دوباره فوت کرد.

این حادثه در منطقه چیتور اتفاق هند افتاد. گفته می شود که این مرد در زیر درختی در یکی از روستاهای محلی در حالی که بیهوش بود، پیدا شد. او دو روز در این حالت قرار داشت.

پس از این واقعه ساکنان محل مقامات محلی را آگاه کردند، آنها آمدند و مرد را معاینه کردند و اعلام کردند که او مرده است.

آنها زمانی که این مرد را میخواستند در حومه روستا به خاک بسپارند، مرد زنده شد و نشست.

سپس وی را به شفاخانه منتقل کردند.

با این حال، در آماده سازی برای دفن ، مرد از خواب بیدار شد و نشست.

طبق گزارش این روزنامه  پس یک شبانه روز این مرد بار دیگر فوت کرد.

در حال حاضر پلیس محل  در حال تحقیق این واقعه است.  

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر