05:36 15 اپریل 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دانشمندان انستیتوت Scripps توضیح جدیدی درباره منشأ حیات در زمین را ارائه نموده اند.

به گزارش اسپوتنیک، بعد از یک سلسله تحقیقات، معلوم شد که اولین "ارگانیزم" زنده می تواند موجودی باشد که به تنهایی از DNA و RNA تکثیر نموده و در نتیجه واکنشهای کیمیایی ساده بوجود آمده است.

نتایج این مطالعه در مجله بین المللی Angewandte Chemie منتشر شده و در بیانیه مطبوعاتی در Phys.org خلاصه گردیده است.

نویسندگان در فعالیت های جدید، فرضیه جهان RNA شک دارند که بر اساس آن اولین تکثیر کننده ها (ساختارهایی که قابلیت تکثر را دارند) مولیکول های RNA بودند. از نظر آنها، RNA  برای جدا شدن از مولکول اصلی، رشته "ایجاد شده" در قالب آن بیش از حد "چسبنده" بود. در ارگانیزم های مدرن ، تکثیر مناسب توسط عناصرهای خاصی که قبل از ظهور اولین سلول های زنده وجود نداشت، تامین می گردد.

اما، مولیکول های کایمریک DNA و RNA می توانند به مشکل دیگری ایجاد گردد. دانشمندان نمایش دادند که یک ماده ساده به نام دی آمیدوفسفات می تواند ریبونوکلئوزیدها (اجزای سازنده RNA) را به زنجیرهای طولانی متصل کند و همین کار را با DNA انجام دهد.

به گفته محققین، این کشف به توسعه میتودهای جدید برای سینتز مولکول های RNA و DNA بدون آنزیم کمک می کند، که استعمال آنها به دلیل ظریف و نازک بودن اش، همچنان شرایط حفاظت آن مصارف زیاد را باخود دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر