جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

معققین بعد از یک سلسله مطالعات به این نتیجه رسیدند که ماده تاریک را به نفع عنصر دیگری کنار بگذارند.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان پیشنهاد می کنند نظریه وجود ماده تاریک را به نفع پویایی اصلاح شده نیوتنی کنار بگذارند.

یک تعداد دانشمندان به عقیده اند که امکان این وجود دارد که مغایرت سرعت مدارها را بدون معرفی مجهولات اضافی توضیح دهد.

© Photo / NASA, ESA, and D. Player (STScI)

در قرن 20 دانشمندان با پدیده ای غیرمعمول روبرو شدند. حجم برخی از ستاره های خوشه یی بیشتر از حجم تعداد عمومی اجسام موجود در آنها است. سپس آنها اظهار داشتند که مادۀ تاریک وجود دارد که در انفعالات الکترومقناطیسی شرکت نمی کند و برای مشاهده مستقیم غیرقابل دسترسی است.

اما بعداً، پویایی نیوتونی اصلاح شده (MOND) توسعه یافت. مردخای میلگروم فیزیکدان اسرائیلی که آن را ایجاد کرده است ، می خواست فقط درک جاذبه زمین را روشن کند. مسئله وجود ماده تاریک همچنان حل نشده است، زیرا تأیید وجود آن به دلیل عدم مشاهده مستقیم غیرممکن است. اما حتی MOND بدون آزمایش روی خوشه های کهکشانی، هنوز هم نمی توانسته است که راه حل برای توضیح همه ناسازگاری ها را پیدا کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر