01:57 27 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

پوشکوف از سه مشکل روسیه نام گرفت که در سال 2021 با آن روبرو خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون شورای اطلاع رسانی فدراسیون روسیه طی مصاحبه با کانال تلگرامی خود گفت که روسیه در سال 2021 ، باید با سه چالش روبرو شود: راهی برای خروج از مرض همه گیر ویروس کرونا، دستورات اینترنتی های بزرگ و همچنان تغییرات در ایالات متحده و سیاست خارجی آن.

به گفته وی ، سه موضوع اصلی سیاسی سال 2021 "برجسته" شد که روسیه باید با هر یک از آنها روبرو شود.

وی افزود: "پاسخ اولین واکسیناسیون و کاهش آسیب پذیری جمعیت است."

همانطور که این سناتور متذکر شد، پاسخ به مشکل دوم، قانون منع سانسور در اینترنت و رشد بسترهای اینترنتی شخصی است.

وی گفت: "پاسخ به چالش سوم، توانایی ما در مقاومت فشارهای بسیار زیاد ایالات متحده بستگی دارد."

پوشکوف توجه خود را به این نکته جلب کرد که هر نشانه ضعفیت از طرف روسیه به عنوان تائید  موفقیت فشار تلقی می شود و منجر به تشدید آن از طرف امریکا می گردد.

به گفته این سناتور، گفتگوی احتمالی با دولت ایالات متحده در مورد برخی مسائل، از جمله قرارداد گاهش تسلیحات هستوی 3، و ایران "محدود خواهد بود و بر محتوای اصلی روابط تأثیر نخواهد گذاشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر